Η Rap Group αναλαμβάνει ουσιαστική δράση και επιδιώκει τη συνεργασία με τοπικούς παράγοντες και φορείς με κύριους άξονες: την οικονομική ανάπτυξη και την ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, την έρευνα, την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση, την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και φυσικά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις μονάδες ανακύκλωσης.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

Ήδη από το 2012 και ως το Σεπτέμβριο του 2015, υλοποιεί το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής για ανέργους, Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Το πρόγραμμα αφορά στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων και πράσινων αστικών υλικών (από κλάδεμα πάρκων, κήπων και καλλιεργειών) καθώς και ταυτόχρονη κατάρτιση ανέργων στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος αυτού είναι:

  • Κοινωνικά (απασχόληση ανέργων)
  • Περιβαλλοντικά λόγω της απαλλαγής ενός μεγάλου όγκου αστικών και αγροτικών αποβλήτων (ως και 40% του συνολικού όγκου) που θα κατέληγαν στις χωματερές και θα ρύπαιναν το έδαφος, το νερό και τον αέρα
  • Οικονομικά λόγω της βιώσιμης κοινωνικής (μη κερδοσκοπικής) επιχειρηματικότητας σε καινοτόμα αντικείμενα.