Οι εγκαταστάσεις της RAP GROUP βρίσκονται στο Μπολάτι Κορινθίας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 23,5 στρεμμάτων, με συνολικούς στεγασμένους χώρους έκτασης 5,5 στρεμμάτων.

Ειδικότερα:

Εγκαταστάσεις

– Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ),  στεγάζει το μηχανικό διαχωρισμό και τη χειρωνακτική διαλογή επί μεταφορικών ταινιών. Η δυναμικότητά του ανέρχεται σε 18.600 τόνους σε ετήσια βάση.

– Μονάδα Κομποστοποίησης σε οικόπεδο έκτασης 8,69 στρεμμάτων, δυναμικότητας παραλαβής:

  • 19,90 τόνων ανά ημέρα, αποδιαλεγμένων ή διαχωρισμένων αστικών στερεών αποβλήτων (από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών).
  • 49,90 τόνων ανά ημέρα, μη επικίνδυνων απόβλητων (απόβλητα από κλαδέματα, υπολείμματα καλλιεργειών και κήπων, οργανικά απόβλητα βιομηχανιών επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων κ.ά.)

– Πράσινο Σημείο της ECOSPOT P.C. με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης έως 990 τόνους στερεών και 200 τόνους υγρών αποβλήτων.

Ειδικός Εξοπλισμός

Για την εύρυθμη λειτουργία τους διαθέτουν αποθηκευτικό εξοπλισμό, όπως κάδους, containers, κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό,φορτηγά οχήματα, απορριμματοφόρο, περονοφόρα, φορτωτές, πρέσα, σπαστήρα, ραφιναριστή καθώς και πλήρες κινητό εξοπλισμό διαχείρισης Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων.