Η RAP GROUP δραστηριοποιείται στον τομέα συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη, βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο επιχειρήσεων που αποσκοπούν στο συνδυασμό παροχής υπηρεσιών, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών – τεχνολογιών για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.

Με αυτόν τον τρόπο, η RAP GROUP συμβάλλει στη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αειφόρου διαχείρισης «πρώτων υλών» με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

Στον Όμιλο RAP GROUP ανήκουν οι εταιρείες:

ECORAP Α.Ε.

Κέντρο διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Κορινθίας (Κ.∆.Α.Υ.) για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών, με σκοπό το διαχωρισμό αξιοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών – στόχων, καθώς και για τον μηχανικό διαχωρισμό των σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

ΡΑΠ ΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

Μονάδα κομποστοποίησης για τη διαχείριση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων μέσω της μετατροπής του σε τελικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης άξιας (compost).

ECOSPOT P.C.

Κέντρο Συλλογής Υλικών – «Πράσινο Σημείο» για τη συλλογή και το διαχωρισμό «ειδικών» ρευμάτων αποβλήτων από τα Αστικά Στερεά Απόβλητα.

ECOSPOT Ermionidas P.C.

Κέντρο Συλλογής Υλικών – «Πράσινο Σημείο» με δυνατότητα εξυπηρέτησης ως σταθμός μεταφόρτωσης για προδιαλεγμένα ρεύματα Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

ECOSPOT Tripolis P.C.

Κέντρο Συλλογής Υλικών –  «Πράσινο Σημείο» με δυνατότητα εξυπηρέτησης ως σταθμός μεταφόρτωσης για προδιαλεγμένα ρεύματα Αστικών Στερεών Αποβλήτων.