Η RAP GROUP επενδύει στους ανθρώπους της και θεωρεί πως το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου αποτελεί πρωταρχικό και καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητας της επιχείρησης και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Οι συνεργάτες της RAP GROUP είναι άνθρωποι ικανοί, άρτια εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν στο όραμα του ομίλου.

Ο όμιλος απασχολεί 50 εργαζόμενους. Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από το διοικητικό προσωπικό, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στις μονάδες ανακύκλωσης.

O όμιλος συνεργάζεται με τους πλέον εξειδικευμένους και έμπειρους επιστήμονες στη διαχείριση των απορριμμάτων.