Ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός και οι ειλικρινείς συνεργασίες αποτελούν για εμάς σημεία αναφοράς!

Στα μελλοντικά σχέδια του ομίλου συγκαταλέγονται:

  • Η επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Η συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις, τοπικής αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας, σε μία πιο δημιουργική και παραγωγική βάση
  • Η ενημέρωση, η αποδοχή και η συμμετοχή όλων των πολιτών και των φορέων στη διαδικασία της ανακύκλωσης και της ορθολογικής, νόμιμης και οικονομικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων

Επιδιώκουμε με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία, σταθερά βήματα και εξαιρετικές συνεργασίες να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ιδέας της ολοκληρωμένης και ορθής διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου.