«Για εμάς η οικολογία και η ανακύκλωση αποτελούν πράξη ζωής. Με σεβασμό στο συνάνθρωπο και με την ελπίδα για βιώσιμο περιβάλλον, δημιουργήσαμε μια επιχείρηση για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πορευόμαστε με σταθερά βήματα προς την ανάπτυξη του ομίλου, επενδύοντας παράλληλα στην έρευνα, στη δημιουργία, στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική προσφορά.

Αποστολή μας είναι να υπηρετούμε πιστά τον κλάδο της ανακύκλωσης και να προωθούμε την ιδέα της και τις αξίες της στο ευρύ κοινό. Επιδιώκουμε στο μέλλον να αναπτυχθούν περισσότερες συνέργειες, να μελετηθούν οι κοινοί τόποι και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων και να διασφαλιστούν γερές, γόνιμες και αποτελεσματικές συνεργασίες.

Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν αποτελεί πια ζητούμενο αλλά επιτακτική ανάγκη για την ποιότητα ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Ήρθε η ώρα να αντιληφθούμε τη χαρά, τη δημιουργικότητα και την ικανοποίηση που δίνει η ανακύκλωση των υλικών σε όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα:

• στην οικογένεια, το φίλο ή το γείτονα, που ανακυκλώνει από αγάπη και σεβασμό για το περιβάλλον
• στο Δήμο, την Περιφέρεια, το Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό φορέα που συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των χωματερών, στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στην αξιοποίηση των υλικών δημιουργώντας πολιτισμό και ποιότητα ζωής
• και τέλος, στον ίδιο τον εργαζόμενο σε κάθε τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων που αισθάνεται τη δύναμη που έχει στα χέρια του να δίνει ζωή, σε ό,τι οι άλλοι δεν δίνουν αξία…»

Παναγιώτης & Δημήτρης Ραψωματιώτης